ANBI

De Stichting Frisse Oren is opgericht op 20 januari 2020 en is de voorzetting van het werk en doelstellingen van Muziekvoorstelling.nl en de daaronder residerende stichtingen van Alle Hoeken van de Kamermuziek, Wervelwind Ensemble en Koperkwintet KWIVR.

Stichting Frisse Oren
De Stichting Frisse Oren wil muziek onder de aandacht brengen van een divers publiek, eventueel in samenwerking met andere kunstvormen, waarbij de nadruk ligt op muziektheater, jeugdproducties, workshops en educatieve projecten.

De stichting tracht dit doel te bereiken door:

  • voorstellingen op een eigenzinnige manier aan een breed en gevarieerd publiek te brengen.
  • naast het spelen in theaters en concertzalen en tijdens festivals het publiek op te zoeken in scholen en maatschappelijke instellingen.
  • het geven van opdrachten aan componisten en toonkunstcreatoren met als doel het huidige repertoire te verbreden.
  • met een vaste kern van musici te werken en per project de nodige musici en (toon)kunstenaars aan te trekken.
  • en andere activiteiten welke dienstbaar kunnen zijn aan de realisatie van alle aspecten van de doelstelling van de stichting en verder alles dat daarmee in de ruimste zin verband houdt.

De stichting zal al haar geldmiddelen aanwenden voor het bereiken van haar doel en heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.

Algemeen
Statutaire naam: Stichting Frisse Oren
KVK nr.: 77090888
RSIN: 8608.97.163
BTW identificatie nr.: NL860897163B01
IBAN: NL02 INGB 0009 5518 65
SWIFT/BIC CODE: INGBNL2A
ANBI status: ANBI C (culturele ANBI)

Contactgegevens
Stichting Frisse Oren
Balistraat 74
3531 PZ Utrecht

info@frisseoren.nl
www.frisseoren.nl

Contactpersoon: Rudi van Hest
+31(0)6-24642470

Bestuur
Voorzitter: Allerd van den Bremen
Penningmeester: Jojanneke van de Weetering
Secretaris: Cato Ootes
Bestuurslid: Hans Thissen
Bestuurslid: Manuela Lageweg

Beloning
Onkostenvergoeding bestuur: Nee

Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee

Toelichting vergoeding bestuur: 100% van de geworven fondsen komen ten goede aan de activiteiten van het collectief Frisse Oren. De Stichting Frisse Oren geeft haar bestuursleden geen beloning. Wel kan eventueel sprake zijn van tegemoetkoming in gemaakte kosten zoals reiskosten.

Beloningsbeleid medewerkers: 100% van de geworven fondsen komen ten goede aan de activiteiten van het collectief Frisse Oren. De Stichting Frisse Oren heeft geen betaalde medewerkers in vaste dienst.

Beleidsplan
Hier vindt u het beleidsplan voor de jaren 2021-2024 van de Stichting Frisse Oren:

Beleidsplan Frisse Oren

Jaarrekeningen
Hier vindt u de jaarrekeningen van de Stichting Frisse Oren:

Jaarrekening Frisse Oren 2020
Jaarrekening Frisse Oren 2021
Jaarrekening Frisse Oren 2022

Jaarverslagen
Hier vindt u de jaarverslagen van de Stichting Frisse Oren:

Jaarverslag 2020 Stichting Frisse Oren
Jaarverslag 2021 Stichting Frisse Oren
Jaarverslag 2022 Stichting Frisse Oren